-

L'Associació Baròmetre Casteller és una entitat independent que analitza els resultats castellers, fa difusió de les novetats durant la temporada i atorga els Trofeus Baròmetre Casteller

C+C


El 
TROFEU a la Colla Més Completa (C+C) serà per a la colla que descarregui més estructures diferents en cada nivell (10, 9, 8, 7 i 6), comptant un mínim de tres construccions diferents.

Si no es descarreguen tres castells diferents d’una mateixa categoria es participarà en la següent categoria. En cas de igualtat en gamma (mateix nombre de construccions diferents entre diverses colles) es tindrà en compte el nombre de castells diferents del subgrup més ben valorat de la categoria (i de persistir es tindrà en compte el nombre absolut d'aquests).

El trofeu portarà la inscripció de Colla amb més gamma de... (categoria i temporada).